.

Klasyfikacja barwna kamieni szlachetnych i ozdobnych

Opublikowano: paź 18, 2018

Kategoria: Barwa

Tag barwa , kolor , tony

Jeśli chodzi o klasyfikację jakości kamieni szlachetnych, BARWA jest dla nas absolutnie najistotniejsza. Wiąże się to głównie z trudnością w odnalezieniu (w naturze) barw najdoskonalszych, tych o najlepszym odcieniu, tonie i nasyceniu.

Popyt na runku kamieni kolorowych sprawił, że kamienie o najdoskonalszych barwach są intensywnie poszukiwane przez miłośników i kolekcjonerów na całym świecie i osiągają zawrotne ceny.

Kamienie o niskim nasyceniu barwy oraz tonu są mniej popularne. Stosuje się je często w biżuterii taniej, masowo produkowanej i w zestawieniu z metalami nieszlachetnymi.

Precyzyjna klasyfikacja barwna w gemmologi jest jednak bardzo subiektywna i trudna. W zależności od kontynentu spotkać się można z wieloma nazwami handlowymi, opisującymi kolory takie jak: „gołębia krew” – (krwisto czerwone Rubiny), „chabrowy” (Szafiry Cejlońskie) czy „paraiba” (Turmaliny z Rejonu Paraiba w Brazylii).

POPULARNE NAZWY HANDLOWE

Gołębia Krew (Pigeon Blood)

Gołębia Krew (eng. Pigeon Blood), okręślenie stosowane głównie do Rubinów Birmańskich (Myanmar)

Chabrowy - Cornflower Sapphires

Chabrowy (eng. cornflower), okręślenie stosowane głównie do Szafirów Cejlońskich

SYSTEMATYKA

Aby usystematyzować nazewnictwo kolorów w branży gemmologicznej, Amerykański Instytut Gemmologiczny (GIA) opracował system klasyfikacji barw opisujący je za pomocą 3 składowych, tj.:

  1. ODCIENIA (z ang. hue),
  2. TONU (z ang. tone)
  3. NASYCENIA (z ang. saturation).

ODCIEŃ

KolorKodNazwa (english)Nazwa (polski)
R red czerwony
oR orangy red pomarańczowo-czerwona
RO/OR red-orange or orange-red czerwono-pomarańczowa lub pomańczowo-czerwona
rO reddish orange czerwonawo-pomarańczowy
O orange pomarańczowy
yO yellowish orange zółtawo-pomarańczowy
oY orangy yellow pomarańczowożółty
Y yellow żółty
gY greenish yellow zielonkawożółty
YG/GY yellow-green or green-yellow zółto-zielony lub zielono-zółty
styG strongly yellowish green silnie zółtowo-zielony
yG yellowish green żółtawo-zielony
slyG slightly yellowish green lekko zółtawo-zielony
G green zielony
vslbG very slightly bluish green bardzo lekko niebieskawy
bG bluish green niebieskozielony
vstbG very strongly bluish bardzo mocno niebieskawy
GB/BG green-blue or blue-green zielono-niebieski lub niebiesko-zielony
vstgB very strongly greenish blue bardzo silnie zielonkawy
vslgB very slightly greenish blue bardzo lekko zielonkawy
B blue niebieski
vB violetish blue fioletowo niebieski
V violet fioletowy
vP violetish purple fioletowo purpurowy
bP bluish purple niebieskawo purpurowy
P purple purpurowy
rP reddish purple czerwonawo fioletowy
RP/PR red-purple or purple-red czerwono-fioletowy lub fioletowo-czerwony
stpR strongly purplish red silnie purpurowy czerwony
slpR slightly purplish red lekko purpurowo czerwony
R red czerwony
Pk pink (exception) różowy (wyjątek)
Brn brown (exception) brązowy (wyjątek)

TON

Ton to potocznie jasność lub ciemność w kamieniu. W systemie klasyfikacji kolorów GIA znajduje się 11 stopni tonów, ale tylko 7 z nich jest używane (w skali od 2 do 8).

TonSkalaNazwa (english)Nazwa (polski)
0 colorless or white bezbarwny
1 extremely light ekstremalnie jasny
2 very light bardzo jasny
3 light jasny
4 medium light średnio jasny
5 medium średni
6 medium dark średnio ciemny
7 dark ciemny
8 very dark bardzo ciemny
9 extremely dark ekstremalnie ciemny
10 black czarny

NASYCENIE

Nasycenie jest skalą intensywności odcienia, które wyrażane jest w 6 stopniowej skali (od 1 do 6). Im czystsze jest odbarwienie koloru, tym wyższa intensywność barwy zostanie osiągnięta w skali nasycenia. Klasy niższe (od 1 do 3) z reguły mają szarą lub brązową dominantę koloru, podczas gdy w klasach powyżej wartości 3 dominanty kolorów szarych lub brązowych są nieobecne. Każdy kamień, który nie ma szarej lub brązowej dominanty, będzie umiejscowiony co najmniej jako wartość 4 w skali nasycenia.

nasycenie barwy kamienie szlachetne

nasycenie barwy kamienie szlachetne