Klasyfikacja Kolorystyczna Kamieni Szlachetnych

Klasyfikacja Kolorystyczna Kamieni Szlachetnych

Jeśli chodzi o klasyfikację jakości kamieni szlachetnych, KOLOR jest dla nas absolutnie najistotniejszy. Wiąże się to głównie z trudnością w odnalezieniu (w naturze) kolorów najdoskonalszych, tych o najlepszym odcieniu, tonie i nasyceniu. Popyt sprawił, że kamienie o najdoskonalszych barwach są intensywnie poszukiwane przez miłośników kolekcjonerów na całym świecie i osiągają zawrotne ceny.

Kamienie o niskim nasyceniu koloru oraz tonu nie są popularne. Stosuje się je często w biżuterii taniej, masowo produkowanej i w zestawieniu z metalami nieszlachetnymi.

Precyzyjna klasyfikacja kolorystyczna w gemmologi jest jednak bardzo subiektywna i trudna. W zależności od kontynentu spotkać się można z wieloma nazwami handlowymi, opisującymi kolory takie jak: „gołębia krew” – (krwisto czerwone Rubiny z Mjenmy), „chabrowy” (Szafiry Cejlońskie) czy „paraiba”(Turmaliny z Rejonu Paraiba w Brazylii).

Aby usystematyzować nazewnictwo kolorów w branży gemmologicznej, Amerykański Instytut Gemmologiczny (GIA) opracował  system klasyfikacji kolorów opisujacy kolorystykę kamienia za pomocą 3 składowych, tj.: Odcienia(z ang. hue), Tonu (z ang. tone) i Nasycenia (z ang. saturation).


Poniżej przedstawiamy system klasyfikacji kolorów stworzony przez GIA (Gemological Institute Of America) oparty o 31 podstawowych kolorów w celu opisania klucza koloru kamieni szlachetnych.


Odcień

Kolor Kod Nazwa (english) Nazwa (polski)
R red czerwony
oR orangy red pomarańczowo-czerwona
RO/OR red-orange or orange-red czerwono-pomarańczowa lub pomańczowo-czerwona
rO reddish orange czerwonawo-pomarańczowy
O orange pomarańczowy
yO yellowish orange zółtawo-pomarańczowy
oY orangy yellow pomarańczowożółty
Y yellow żółty
gY greenish yellow zielonkawożółty
YG/GY yellow-green or green-yellow zółto-zielony lub zielono-zółty
styG strongly yellowish green silnie zółtowo-zielony
yG yellowish green żółtawo-zielony
slyG slightly yellowish green lekko zółtawo-zielony
G green zielony
vslbG very slightly bluish green bardzo lekko niebieskawy
bG bluish green niebieskozielony
vstbG very strongly bluish bardzo mocno niebieskawy
GB/BG green-blue or blue-green zielono-niebieski lub niebiesko-zielony
vstgB very strongly greenish blue bardzo silnie zielonkawy
vslgB very slightly greenish blue bardzo lekko zielonkawy
B blue niebieski
vB violetish blue fioletowo niebieski
V violet fioletowy
vP violetish purple fioletowo purpurowy
bP bluish purple niebieskawo purpurowy
P purple purpurowy
rP reddish purple czerwonawo fioletowy
RP/PR red-purple or purple-red czerwono-fioletowy lub fioletowo-czerwony
stpR strongly purplish red silnie purpurowy czerwony
slpR slightly purplish red lekko purpurowo czerwony
R red czerwony
Pk pink (exception) różowy (wyjątek)
Brn brown (exception) brązowy (wyjątek)

Ton

Ton to potocznie jasność lub ciemność w kamieniu. 
W systemie klasyfikacji kolorów GIA znajduje się 11 stopni tonów, ale tylko 7 z nich jest używane
(w skali od 2 do 8).

Ton Skala Nazwa (english) Nazwa (polski)
0 colorless or white bezbarwny
1 extremely light ekstremalnie jasny
2 very light bardzo jasny
3 light jasny
4 medium light średnio jasny
5 medium średni
6 medium dark średnio ciemny
7 dark ciemny
8 very dark bardzo ciemny
9 extremely dark ekstremalnie ciemny
10 black czarny

Nasycenie

Nasycenie jest skalą intensywności odcienia, które wyrażane jest w 6 stopniowej skali (od 1 do 6). Im czystsze jest odbarwienie koloru, tym wyższa intensywność barwy zostanie osiągnięta w skali nasycenia. Klasy niższe (od 1 do 3) z reguły mają szarą lub brązową dominantę koloru, podczas gdy w klasach powyżej wartości 3 dominanty kolorów szarych lub brązowych są nieobecne. Każdy kamień, który nie ma szarej lub brązowej dominanty, będzie umiejscowiony co najmniej jako wartość 4 w skali nasycenia.

Nasycenie - Kamienie Szlachetne - Kolor
Nasycenie - Kamienie Szlachetne - Kolor
Skala  Nazwa (english) Nazwa (polski)
1 grayish (brownish) szarawy (brązowawy)
2 slightly grayish (brownish) lekko szarawy (brązowawy)
3 very slightly grayish (brownish) bardzo lekko szarawy (brązowawy)
4 moderately strong umiarkowanie silny
5 strongvivid silny
6 vivid żywy